Aura kraftverk

Aura kraftverk er et vannkraftverk i Sunndal kommune, Møre og Romsdal, som henter vann fra vassdragene Eira og Litledalselva.

Aurautbyggingen omfattet Aura kraftverk på Sunndalsøra og Osbu kraftverk, som begge utnytter vann i vassdragene Eira og Litledalselva. Aursjøen (856–827,3 meter over havet), som er hovedmagasin for kraftverket, har sin naturlige avløpselv Aura, som renner ned Eikesdalen til Eresfjorden i Nesset, men ved hjelp av overføringer av vann gjennom tunnel til Litledalsvassdraget, utnytter både Aura og Osbu kraftverk vann fra begge vassdragene. Overføringen av vann fra Aura til Sunndalsøra var i sin tid omstridt.

Samlet årstilløp til Aura kraftverk er cirka 1000 millioner kubikkmeter. Magasinvolum (vesentlig for bruk i Aura) er 76 prosent av midlere årstilløp. Fra inntaket i Holbudvatnet (793,1–777,4 meter over havet) fører en 16 kilometer lang tilløpstunnel til Aura kraftverk. Kraftverkets brutto fallhøyde er 784 meter. De 7 peltonturbinene (med horisontal aksel) yter til sammen 290 MW. Midlere årsproduksjon er 1877 GWh.

Kraftverket ble satt i drift i årene 1953til 1956 og eies av Statkraft. Aura er et av Statkrafts besøkskraftverk. Deler av Aura kraftverk er foreslått fredet i Statkrafts verneplan for bevaringsverdige kraftanlegg.

Historikk

I 1913 fikk industriselskapet A/S Aura tillatelse til å bygge ut Litledalselva i Sunndal kommune og Aura og Mardøla i Nesset kommune. I første omgang skulle en planlagt karbid- og cyanamidfabrikk på Sunndalsøra forsynes med kraft fra Litledalselva. Arbeidet ble imidlertid stoppet i 1919 på grunn av sviktende konjunkturer.

I desember 1940 satte tyske okkupasjonsmyndigheter i gang arbeidet for å skaffe kraft til en aluminiumsfabrikk på Sunndalsøra. Anleggsarbeid pågikk til våren 1942 da det igjen ble stoppet.

Etter andre verdenskrig ble rettighetene overtatt av staten, og med tanke på den alminnelige elektrisitetsforsyningen i Midt-Norge vedtok Stortinget i 1947 som første trinn å bygge ut Aura kraftstasjon med to aggregater på til sammen 60 MW. I 1951 besluttet Stortinget så å bygge aluminiumsverket på Sunndalsøra (senere en del av Årdal og Sunndal Verk, nå Norsk Hydro) – og blant annet for levering til dette verket skulle Aura kraftverk bygges. Bare Aura og Litledalselva inngikk i Aura-utbyggingen, Mardøla ble senere bygd ut i Grytten kraftverk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg