Øyberget kraftverk er en del av Øvre Otta-utbyggingen, det andre kraftverket er Framruste. Kraftverket ligger ved Dønfoss i Skjåk kommune, Oppland. Den utnytter en brutto fallhøyde på 150 meter fra Heggebottvatnet til nedenfor Dønfossen. Nedbørsfeltet er 938 km² og magasinkapasiteten 236 mill. m³. Det er installert 3 francisturbiner på henholdsvis 10, 28 og 67 MVA. Midlere årsproduksjon 360 GWh. Kraftverket ble satt i drift i desember 2005. Eier er Opplandskraft DA (79 %) og Tafjord Kraftproduksjon AS (21 %).