Blåfalli, navn på flere kraftverk i Blåelva, Kvinnherad kommune, Hordaland; en mindre del av nedslagsfeltet til verkene ligger i Etne kommune. Vassdraget er utbygd i seks kraftstasjoner (i alt 359,9 MW).