Usta–Nes-kraftverkene

Usta–Nes-kraftverkene er to vannkraftverk i øvre del av Hallingdalsvassdraget, Buskerud. Hovedvassdrag er Drammensvassdraget, som omfatter vassdrag i Oppland, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Usta kraftverk

utnytter avløpet fra Ustevatnet (985–968 moh.) og fra Røungen (957–944 moh.). Tilløpstunnelen fra Ustevatnet ned til kraftverket, som ligger i fjellet ved Kleivi i Ål kommune, er 22 km lang. Fra Røungen fører en 6 km lang tunnel vannet ned til stasjonen. Kraftverkets brutto fallhøyde ned til utløpet i Strandafjorden (447 moh.) er 540 m. Stasjonen er bestykket med to francis-aggregater med en samlet installasjon på 180 MW og en midlere årsproduksjon på ca. 780 GWh. Usta kraftverk ble satt i drift i 1965.

Nes kraftverk

har inntak i Strandefjorden og nytter også avløpet fra Holselva (Hol-kraftverkene) og Votna fra nordvest slik at samlet nedbørfelt blir 2475 km². En 31 km lang tilløpstunnel fører vannet ned til kraftverket, som ligger fjellet ved Sjong i Nes kommune. Fem sideelver/-bekker er også tatt inn i tilløpstunnelen via bekkeinntak. Samlet magasinkapasitet 1347 mill. m³. Brutto fallhøyde er 285 m. Stasjonen har 4 like francis-aggregater med en samlet ytelse på 250 MW og en midlere årsproduksjon på ca. 1330 GWh. Nes kraftverk ble satt i drift i 1967.

For at utbyggingen skulle virke minst mulig skjemmende ble det bl.a. bygd en rekke terskler i Hallingdalselva, og det er pålegg om en minstevannføring på 10 m³/s i elveløpet nedenfor Strandafjorden i sommermånedene og 2,5 m³/s resten av året. Dette tilsvarer omtrent den naturlige lavvannføringen i øvre del av elven. Utbyggingen startet i 1963 i regi av Oslo Lysverker, senere Oslo Energi. I dag eies og driftes begge kraftverkene av E-CO Energi.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg