Fauske kommune, Nordland, utnytter fallet i Balmielva fra Kjelvatnet (510 moh.) til Nedre Dajavatnet (358 moh.) Nedbørfelt 401 km². De to turbinene yter til sammen 30 MW, midlere årsproduksjon 157 GWh.