Brattingfoss kraftverk, i Follavassdraget i Verran kommune, Nord-Trøndelag. Kraftverket har en effektinstallasjon på 11 MW og en midlere årsproduksjon på 32 GWh. Kraftverket er bestykket med en francisturbin som utnytter et effektivt fall på 110 m mellom innsjøen Holden og Follavatnet (som også er inntak for Follafoss kraftverk). Kraftverket er samtidig et pumpekraftverk. I flomperioder pumpes da vannet fra det lite regulerte Follavatnet opp til den velregulerte innsjøen Holden. Dette var det første pumpekraftverket som var tatt i bruk i Norge. Kraftverket ble satt i drift i 1955 og er eiet av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.