Alta kraftverk er et vannkraftverk i Alta kommune, Finnmark. Vassdraget er Altaelva. Kraftverket har status som kulturminne i norsk kraftproduksjon.

Selve kraftverket er bygd i fjellet ved Šávču, på østsiden av Altaelva, 46 km fra Alta. Kraftverkets maksimale ytelse er 150 MW. Den midlere årsproduksjonen på 655 GWh fordeler seg omtrent med 60 prosent sommerproduksjon og 40 prosent vinterproduksjon. Brutto fallhøyde er 180 meter. Magasinutnyttelsen er spesielt lav, noe som betyr at kraftverket er å betrakte mest som et rent elvekraftverk.

Innsjøen Virdnejávri (265,0-200,0 moh.) er kraftverkets magasin. Magasinet er ca. 19 km langt og dekker et areal på 10 km². Ved høyeste regulerte vannstand er det neddemt et areal på ca. 2,9 km². Oppdemmingen ble begrenset for ikke å påvirke den samiske bosetningen nedenfor Masi. En massiv buedemning i betong, 110 meter høy i forhold til naturlig elveleie, er plassert i en trang kløft ca. 5 km nedenfor sjøens tidligere utløp. Største oppdemmingshøyde i Virdnejávri er ca. 15 meter over naturlig vannstand. Sjøen kan også senkes 5 meter under naturlig vannstand. Stasjonens brutto fallhøyde er 185 meter, som utnyttes i to francisturbiner av ulik størrelse; med ytelser på henholdsvis 100 og 50 MW.

Magasinvolumet, som ved høyeste regulerte vannstand er 140 mill m³, er bare ca. 6 prosent av midlere årstilsig, det fylles derfor raskt opp under vårflommen. Om vinteren tappes magasinet slik at vannføringen blir jevnest mulig av hensyn til lakseyngel og isforhold. Utløpet fra kraftstasjonen er lagt høyt oppe i vassdraget for minst mulig å påvirke den lakseførende delen av elven. Kraftproduksjon og tappingen tilpasses slik at vannføringen om sommeren i elven nedenfor gjelet Šávču ikke skal avvike mer enn 10 prosent fra naturlig vannføring. I vinterhalvåret skal den holdes jevn på maksimum 30 m³/s inntil 1. april, når isløsning og vårflom kan ventes.

Alta kraftverk ble satt i drift i 1987 og eies av Statkraft. Kraftverket er ett av Statkrafts besøkskraftverk, og guidede omvisninger arrangeres hele året.

Alta kraftverk har status som et av kulturminne i norsk kraftproduksjon. Det begrunnes i at det var en svært omstridt utbygging som til slutt kom til å ende i Høyesterett, at driften er underlagt spesielt strenge restriksjoner, at det i realiteten er et elvekraftverk med spesielt høyt fall, og at det er en stor og massiv buedam; den høyeste i Norge. Det er også lagt vekt på at miljø, natur og landskap ble viet spesiell oppmerksomhet ved utbyggingen.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.