Nore kraftverk, består av de to vannkraftverkene Nore I og Nore II i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Numedalsvassdraget (Numedalslågen). Kraftverkene utnytter magasinene Tunnhovdfjorden (736–718 moh.) og Pålsbufjorden (750–727 moh.). Kraftverkene ble bygget av NVE Statskraftverkene og eies i dag av Statkraft.

som ligger øverst i vassdraget, utnytter en fallhøyde på 363 m fra inntaket i Tunnhovdmagasinet og ned til Rødberg i Numedal. Den er bestykket med 8 doble peltonturbiner på horisontal aksel. Installert effekt er 206 MW og midlere årsproduksjon 1137 GWh. De første aggregater satt i drift i 1928, ferdig utbygget i 1955.

utnytter et fall på 100 m fra Rødbergdammen (utløpet av Nore I) til Norefjorden (265 moh.). De 2 francis-aggregatene har til sammen en installert effekt på 63 MW og en midlere årsproduksjon på 314 GWh. Idriftsatt i 1946/47.

I årene etter unionsoppløsningen og frem til etter den første verdenskrig ble Nore-prosjektet og lignende saker behandlet i Stortinget en rekke ganger i forbindelse med statens kjøp av fallrettigheter, og statens rolle og engasjement i kraftutbygging og elektrifisering av landet. De første bevilgninger til Nore-utbyggingen kom over statsbudsjettet i 1917, de første aggregater ble satt i drift i mars 1928. Nore I var i sin tid et meget stort kraftprosjekt. Nore II ble påbegynt under krigen og fullført 1946.

På grunn av nedgangstidene i landet etter at Nore I kom i produksjon, ble det vanskelig å få solgt all kraften, og spørsmålet om salg av Nore I-stasjonen og andre kraftstasjoner som staten var medeier i, ble fremlagt. Økningen i kraftforbruket ut gjennom tredveårene og under krigen 1940–45 gjorde at spørsmålet bortfalt. Statens engasjement i utbygging av store kraftprosjekter startet med utbyggingen i Nore.

1996 ble rørgaten bestående av de åtte trykkrørene som opprinnelig var lagt i dagen, av sikkerhetshensyn erstattet av en trykksjakt utsprengt i fjell. Begge stasjonene er fremdeles i full drift, noe som illustrerer vannkraftens meget lange økonomiske levetid. Et nytt kraftverk skal bygges inn i fjellet bak eksisterende kraftverksbygning, og adkomstportalen blir plassert like øst for dagens kraftverk.

Stasjonsbygningen for Nore I ble utformet i ny-klassisistisk stil av arkitektene Carl Buch og Lorentz Harboe Ree. Den er dobbelt så lang som det kongelige slott i Oslo og gitt en utforming som illustrerer den betydning slike anlegg ble tillagt i sin tid. Nore I er fredet som et av kulturminnene i norsk kraftproduksjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.