Tjørhom kraftverk er et av kraftverkene i Sira-Kvina-utbyggingen, Siravassdraget. Sirdal kommune i Vest-Agder. Kraftverket utnytter det 158 meter høye fallet mellom magasinet Gravatnet (660-625 moh.) og Tjørhomvatnet, oppstrøms Tonstad kraftverk. Installasjonen består av 2 stk francisturbiner á 60 MW, midlere årsproduksjon 509 GWh. Det er stor kapasitet i overliggende magasiner og kraftverket er derfor tilrettelagt for et 3. aggregat på omkring 100 MW. Tjørhom kraftverk ble idriftsatt i 1973 og eies av Sira-Kvina kraftselskap.