Kraftverk er et anlegg for omforming av energi med sikte på produksjon av elektrisk energi. Alle former for energi kan omformes til elektrisk energi, men de fleste kraftverk bruker enten fossil energi, vannfallsenergi eller kjerneenergi. I de senere årene er også fornybare energikilder som solenergi og vindenergi tatt i bruk.Normalt er et kraftverk tilknyttet det landsomfattende overføringsnettet. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel