Kraftselskaper og kraftverk

Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. Det finnes mange typer kraftverk, for eksempel vannkraftverk, bølgekraftverk, kjernekraftverk, solkraftverk og gasskraftverk. Ved vannkraftverk, kan begrepet kraftverk omfatte én eller flere kraftstasjoner hvor kraften produseres, sammen med eventuelle reguleringsinnretninger som demninger, luker, tunneler og rørgater. Hele artikkelen

Ny artikkel