Fjone kraftverk, vannkraftverk i Nissedal kommune, Telemark. Arendalsvassdraget. Utnytter Grytåa og to omliggende mindre vassdrag vest for Nisservatnet. Hovedmagasin er Napevatn (512-487 moh.). Effektiv fallhøyde ned til utløpet i Nisservatn (247-244 moh.) er 258 meter. Stasjonen har én peltonturbin, installert effekt er 50 MW og midlere årsproduksjon 127 GWh. Fjone kraftverk ble satt i drift i 1970 og eies av Skagerak Energi.