Kaldestad kraftverk, vannkraftverk i Bergsdalsvassdraget, Vaksdal kommune, Hordaland. Hovedmagasin til Kaldestad kraftverk er Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet øverst i Bergsdalen. Nedbørsfeltet, som dekker 161 km², har et årlig tilsig på 436 m³. Stasjonens brutto fallhøyde er 83 meter. Aggregatet består av en francisturbin og en generator som yter maksimalt 24 MW. Midlere årsproduksjon 88 GWh. Stasjonen ble satt i drift i 1964 og eies av BKK.