Trollheim kraftverk

Artikkelstart

Trollheim kraftverk er et vannkraftverk i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket ligger i Surnavassdraget, som er et nasjonalt laksevassdrag, og er det nest største vannkraftverket i Midt-Norge.

Kraftverket utnytter vann fra noen av Surnas sideelver: Bulu, Folla, Rinna og Vindøla, som samles i de kunstige magasinene Gråsjø (483–430 meter over havet) og Follsjø (420–375 meter over havet). Inntaket er i Follsjøen, og største brutto fallhøyde herfra til utløpet i Surna er 402 meter. Stasjonen er bestykket med ett Francis-aggregatet, som har en ytelse på 130 MW. Midlere årsproduksjon er 851 GWh.

Trollheim kraftverk ble satt i drift i 1968 og eies av Statkraft.

Miljøtilpasset produksjon

Det er utført mye miljøundersøkelser og forskning om avbøtende tiltak for å miljøtilpasse driften av Trollheim kraftverk. Surna er en betydelig lakseelv, og kjøringen av kraftverket tar hensyn til dette ved selvpålagte restriksjoner ved nedkjøring av kraftproduksjonen (effektkjøring – kraftverk). Blant annet er det fastsatt en minstevannføring på 15 kubikkmeter per sekund nedstrøms kraftverket. Det ble også installert en større omløpsventil for å unngå uforutsett stranding av ungfisk ved utfall av vannføringen fra kraftverket.

Vilkårsrevisjon

I 2021 ble det vedtatt nye moderne vilkår for Trollheim-reguleringen, som den første vilkårsrevisjonen som berører et nasjonalt laksevassdrag. For å bedre forholdene for laks- og sjøørretbestanden i Surna, ble det pålagt minstevannføringer i flere av sideelvene (Rinna, Store Bulu), og restriksjoner på effektkjøringen fra Trollheim kraftverk, for å unngå stranding/utspyling av ungfisk nedstrøms kraftverket. Endret vekst og overlevelse hos laks som følge av endret vanntemperatur var et av temaene i vilkårsrevisjonen, og Statkraft ble derfor pålagt også å bekoste nytt inntak i Follsjøen (rundt 30 millioner kroner), for å sikre mer naturlig temperaturregime på elvevannet nedenfor kraftverksutløpet.

Disse moderne konsesjonsvilkår for Trollheim kraftverk er en følge av vilkårsrevisjon som ble startet i 2012, for å sikre mer miljøtilpasset kraftproduksjonen i tråd med oppdatert kunnskap.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Halleraker, J.H. med flere (2007). Application of multiscale environmental flow methodologies as tools for optimized management of a norwegian regulated National salmon watercourse. River Research and Applications 23, 5.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg