Faktaboks

Fiskumfoss kraftverk

Øvre Fiskumfoss kraftverk, Nedre Fiskumfoss kraftverk

Nedre Fiskumfoss kraftverk. Kraftverket ligger i Namsen i Grong kommune, Trøndelag.
.

Øvre og Nedre Fiskumfoss er to elvekraftverk i Grong kommune i Trøndelag, Namsenvassdraget. Nedre Fiskumfoss har status som kulturminnene i norsk kraftproduksjon.

Nedre Fiskumfoss

Det eldste og største av kraftverkene, Nedre Fiskumfoss, utnytter en fallhøyde på 34 meter. Det er bestykket med tre vertikale francisturbiner, hver med en ytelse på 14,5 MW, midlere årsproduksjon 272 GWh.

Utbyggingen av Nedre Fiskumfoss ble satt i gang i 1941, men på grunn av andre verdenskrig ble ikke det første aggregatet satt i drift før i 1946. De to neste aggregatene ble faset inn i henholdsvis 1950 og 1957.

Nedre Fiskumfoss som kulturminne

Nedre Fiskumfoss er ett av 27 kraftverk som i 2006 ble vurdert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som spesielt verdifulle kulturminner fra norsk kraftproduksjon.

Flere forhold gjorde at kraftverket kom med på denne listen. Etter andre verdenskrig var det et stort behov for mer elektrisk kraft, og Nedre Fiskumfoss var ett av de første av noen størrelse som kunne komme i produksjon. Stasjonen var typisk for etterkrigstidens elvekraftverk med sin enkle utførelse både i arkitektur og maskinutrustning. Den er utstyrt med én trykksjakt for hvert aggregat, noe som var mulig på grunn av den lave fallhøyden. At stasjonen ble bygget i fjell var naturlig med tanke på beredskap i tiden straks etter krigen. Dammen var utført med labyrintoverløp, det vil si at overløpet har en sikksakk-utførelse, der seksjonene vekselvis er parallelt og på tvers av elveløpet. Det er få dammer med denne utførelsen i landet. Dammen er også utført med laksetrapp.

Øvre Fiskumfoss

Rundt to km ovenfor Nedre Fiskumfoss ligger Øvre Fiskumfoss. Med en fallhøyde på 6,7 meter har kraftverket en maksimal ytelse på 7,0 MW og en midlere årsproduksjon på 49 GWh. Dette ble satt i drift i 1976.

Ovenforliggende nedbørsfelt dekker cirka 3300 km². Dimensjonerende flomavledningskapasitet over inntaksdammene er 2950 m³/s, tilsvarende tusenårsflom. Det er ellers bygd laksetrapp, noe som gjør at laksen nå går cirka 10 km lenger opp i vassdraget enn før utbyggingen. For elva Namsen nedstrøms Nedre Fiskumfoss gjelder en minstevannføring i henhold til konsesjoen på 50 m³/s.

Utbygger og eier av Fiskumfoss kraftverk er Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE).

Nytt Nedre Fiskumfoss kraftverk

NTE vedtok høsten 2018 å bygge en ny kraftstasjon til erstatning for gamle Nedre Fiskumfoss fra 1946. Den nye stasjonen er beregnet å skulle produsere 382 GWh i et normalår og skal stå ferdig i 2023.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg