Mauranger kraftverk er et kraftverk i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Hovedvassdragene er Bondhuselvi, Austrepollelvi, Øyreselvi og Jondalselvi.

Mauranger kraftverk utnytter nedløpsfeltene på vestsiden av Folgefonna, i Kvinnherad og Jondal. Normal årlig nedbør er her 3000–4000 millimeter. Reguleringen av vanntilgangen omfatter åtte magasiner, dels ved oppdemming, dels ved senking under naturlig vannstand; magasinene er bundet sammen gjennom et 50 kilometer langt tunnelsystem fra inntaket under Bondhusbreen i sør til Kvanngrøvatnet i nord.

Muligheten for å lage reguleringsmagasin er størst på de høyere nivåer. Juklavatnet, med reguleringshøyde 1060–950 meter over havet, og som er det største magasinet, kan tappes under naturlig vannstand og er dessuten demmet opp med en fyllingsdemning av stein, grus og en tetningskjerne av morene. Demningen er 65 meter høy på det høyeste. Jukla kraftverk, en kombinert pumpe- og kraftstasjon. Den brukes i sommerhalvåret til å løfte vann fra tunnelsystemet som samler vann fra et nivå på cirka 800 meter over havet opp til magasinene høyere oppe. Vinterstid går dette vannet og tilsig som samles i tunnelsystemet tilbake gjennom stasjonen, som nå drives som vanlig kraftstasjon. Midlere årsproduksjon i Juklastasjonen er 91 GWh.

Mauranger kraftstasjon nytter utløpet fra Juklastasjonen og det som samles gjennom tunnelsystemet på cirka 800 meter over havet. Største brutto fallhøyde er 850 meter som utnyttes i to peltonturbiner; 250 MW installert effekt og 1150 GWh i midlere årsproduksjon. Kraftverket har utløp til Austrepollen i Maurangerfjorden. I Juklastasjonen brukes årlig cirka 27 GWh til pumping. Mesteparten av dette vinnes inn igjen i form av mer verdifull kraft som produseres i begge stasjonene på vinterstid. Kraftstasjoner som nytter avløp fra breer er verdifulle i det norske kraftforsyningssystem ved at avløpet gjerne er størst i varme og tørre år da tilløpet til andre stasjoner er lavt.

Et pionerarbeid ble utført da man fant frem til vannet under Bondhusbreen og førte det inn i tunnelsystemet. Breen går ned til cirka 450 meter over havet. Utfordringen bestod i å finne breelven under breen lenger oppe, for på den måten å kunne utnytte et større fall. Etter seks års leting under isen ble elven funnet og ført inn i reguleringssystemet på nivå cirka 800 meter over havet.

Eierforhold

Kraftstasjonene med reguleringsanlegg ble ferdig i 1974. Statkraft overtok fallrettene i Mauranger fra den gang hetende Skiensfjorden kommunale kraftselskap (nå Skagerak Energi) etter makeskifte mot Statens rettigheter i andre vassdrag. Fordi deler av disse fallstrekningene senere ble vernet mot kraftutbygging, fikk Skagerak likevel 15 prosent av kraftproduksjonen fra Maurangerstasjonen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg