Skogheim kraftverk er et vannkraftverk i Hyen i Gloppen kommune, Sogn og Fjordane. Osenvassdraget. Kraftverket utnytter en effektiv fallhøyde på 345 meter mellom Storevatnet (477,5-458 moh.) og Emhjellevatnet/Storfjorden (125,5 moh.). Francisturbin. Installert effekt er 8 MW og midlere årsproduksjon 36 GWh. Kraftverket startet produksjonen i 1987 og eies av Sogn og Fjordane Energi.