Kommunikasjonsteknologi

Kommunikasjonsteknologi er teknologien som muliggjør utveksling av elektronisk informasjon mellom geografisk spredte enheter.Kommunikasjonsteknologi omfatter blant annet:enheter til sluttbrukerne (for eksempel mobiltelefon og datamaskin)kommunikasjonsnett (for eksempel 4G mobilnett og optiske nett) kommunikasjonstjenester (for eksempel e-mail og Facebook)Siden slutten av 1800-tallet har det vært en svært omfattende utvikling av kommunikasjonsteknologien, særlig etter introduksjonen av telefoni og radio. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Harald Øverby

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 227 artikler:

X

  1. XDSL