Teleteknikk, fellesbetegnelse for den teknologi som omfatter elektronisk overføring av lyd, tegn, bilder, data, signaler o.l., se telekommunikasjon.