VDSL, en teknologi for bredbåndstilgang via brukernes telefonlinjer, som en videreutvikling av ADSL. VDSL skal gi nedstrømshastigheter på opp til 13 Mbit/s over 1500 m linjelengde, og mer enn 50 Mbit/s over avstander på 300 m. Oppstrøms arbeider man med tre hastighetskategorier; området 1,6 – 2,3 Mbit/s, 19,2 Mbit/s, og oppstrømhastighet lik nedstrømhastighet.