Tidsdiversitet, en metode til forbedring av signalkvalitet over en forbindelse med varierende egenskaper. Samme informasjonen blir sendt flere ganger til forskjellige tidspunkter, og dette øker sannsynligheten for at minst ett av signalene har tilfredsstillende kvalitet (se også romdiversitet).