Bitfeilrate, kvalitetsmål ved overføring av digitale signaler. BER angir feilsannsynligheten, dvs. det gjennomsnittlige forholdet mellom antall bitfeil som oppstår ved en dataoverføring og totalt antall overførte bit. For eksempel er BER i fiberoptiske overføringssystemer normalt bedre enn 10-10, det betyr at det vanligvis vil bli mottatt mer enn ti milliarder feilfrie bit mellom hver gang det oppstår en bitfeil i et slikt system.