Termineringspris, hva det koster en mobiloperatør å formidle en samtale til en annen operatørs nett.