Basestasjon, basisstasjon, radio sender- og mottagerstasjonene i mobiltelefonsystemer. (Se GSM). Basestasjonene etablerer radiokontakt med mobilenhetene til de enkelte brukerne av mobiltjenesten. Basestasjonene er forbundet med spesielle telefonsentraler for angjeldende mobiltjeneste (MTX), og disse gir igjen forbindelse inn i det vanlige telefonnettet eller til andre mobilabonnenter. For at et geografisk område skal ha god radiodekning, må dekningsområdet til nærliggende basestasjoner overlappe. Nærliggende basestasjoner må defor benytte ulike frekvensbånd.