Telegrafalfabet, tabell eller liste over samhørigheten mellom skrevne bokstaver og tegn og de telegrafsignalene som representerer dem. Eksempler på telegrafalfabet er morsealfabetet (se morsetegn) og det internasjonale telegrafalfabet nr. 2, som benyttes i teleksnettet.