MTX, telefonsentral som benyttes utelukkende for å etablere forbindelse mellom en mobilabonnent og andre mobile eller faste abonnenter, om nødvendig ved å gå gjennom det faste telenettet. Sentralen er knyttet opp mot ulike dataregistre med ulike opplysninger om mobilabonnentene, se mobiltelefon.