SNMP, vanlig brukt protokoll for styring og overvåking av datanettverk, opprinnelig fra Unix-miljøer, nå tilgjengelig på de fleste plattformene.