Teletjenester, de tjenestene som teleoperatørene yter sine kunder. I hovedsak er dette i dag først og fremst å transportere signaler og informasjon mellom brukernes eget utstyr. I tillegg kan det leveres en rekke særtjenester, slike som kataloger og automatisk viderekopling. Tidligere, i Televerkets monopoltid, inngikk ofte også levering av brukerutstyret i tjenestene, og det ble bygget særskilte overføringsnettverk tilpasset hver hovedtjeneste.