Båndsperrefilter, elektrisk filter. som sterkt svekker signaler med frekvens innenfor et visst frekvensområde (bånd), og slipper signaler på andre frekvenser igjennom.