Parkabel, kabel som består av isolerte kobbertråder som hører sammen i par. Trådene i et par er vanligvis tvunnet omkring hverandre, og i kabler med mange par er parene tvunnet omkring hverandre. Dette gjøres for å redusere elektriske forstyrrelser og støy på signalene i kabelen. Parkabler har mindre overføringskapasitet enn koaksialkabler, men det er i de senere årene utviklet parkabler for datahastigheter opptil 100 Mbit/s. Parkabel brukes bl.a. mellom telefonsentraler og telefonapparater og i en del datanett.