Modem, utstyrsenhet som kan sende og motta informasjon ved hjelp av elektrisk strøm eller elektromagnetiske bølger. Betegnelsen er en forkortelse av sammenstillingen modulator-demodulator.

I dag er de fleste modemer konstruert for å håndtere digital informasjon.

Den opprinnelige betydningen av verbet modulere, var å forme lyder som samsvarer med tonene i en kjent melodi. En sanger kunne for eksempel bruke stemme og munn til å modulere vakre toner. I dag brukes det gjerne om det å presentere en melodi i en bestemt toneart. Se modulasjon i musikk.

Modulatoren i et digitalt modem gjør noe lignende. Den genererer et elektromagnetisk signal som samsvarer med en strøm av tall . En demodulator gjør det motsatte. Den gjenskaper strømmen av tall ut fra signalene den mottar.

Modemer sender og mottar signaler via forskjellige transmisjonsmedier, for eksempel radiobølger, strøm i ledninger eller lysstråler i fiberkabler.

Måten tallstrømmen er kodet inn i de elektromagnetiske signalene, kalles for en modulasjonsmetode. I digitale modemer er det gjerne binære tall som formidles. Da trenger man et signal som skiller mellom  to tilstander: en for nuller og en for enere. Det er svært mange måter å gjøre dette på. Se modulasjon innenfor telekommunikasjon.

Kombinasjonen av transmisjonsmedium og modulasjonsmetode kalles for en transmisjonskanal. I dag bruker vi stort sett fem typer kanaler:

  1. Kanaler som er knyttet direkte opp mot  prosessoren i en datamaskin, enten i samme brikke eller via trykte kretskort, for eksempel PCIe.

  2. Kanaler som knyttes til maskinen ved hjelp av korte kabler, for eksempel USB.

  3. Kanaler  som formidler signaler ved hjelp av lange kabler, for eksempel Ethernet og ADSL.

  4. Kanaler som benytter frekvensmodulerte radiosignaler med lang rekkevidde, for eksempel UMTS og LTE.

  5. Trådløse kanaler med kort rekkevidde, for eksempel Wi-Fi og Bluetooth.

Tabellen nedenfor viser egenskapene til noen utbredte typer transmisjonskanaler i 2014:

Kanal Medium Kapasitet, MB/sek Rekkevidde,  meter
PCIe kobberbane 1000 0,05
USB kobbertråder 600 5
Ethernett kobbertråder 120 100
Ethernet fibertråd 120 10.000
Wi-Fi FM-signaler 50 50
LTE (4G) FM-signaler 12 30.000
Bluetooth FM-signaler 3 10
ADSL kobbertråder 1,5 3.000
UMTS FM-signaler 0,8 30.000

Et modem inneholder alltid minst to sett med modulatorer og demodulatorer. Disse er knyttet sammen slik at modemet kan motta signaler fra én transmisjonskanal og sende dem videre til en annen.

I dagligtalen bruker vi som regel betegnelsen modem om enheter hvor minst én av transmisjonskanalene formidler signaler over lange avstander, altså type 3, 4 eller 5 ovenfor. En enhet hvor begge kanalene er knyttet tett til prosessoren, kalles vanligvis for en kontroller. Andre enheter som er begrenset til kanaler med kort rekkevidde, kalles for adaptre, porter eller grensesnitt.

Modemer klassifiseres ofte ut fra én av kanalene de håndterer. For eksempel er USB-modem en fellesbetegnelse på modemer som formidler datastrømmer mellom USB og andre typer kanaler. Tilsvarende bruker vi gjerne termen trådløsmodem om enheter som oversetter til og fra Wi-Fi. Et trådløst USB-modem blir dermed et modem som bygger bro mellom transmisjonskanalene Wi-Fi og USB.

Modemer kan også knytte sammen flere enn to kanaler. Det finnes for eksempel enheter som kan overføre data mellom de fire kanaltypene ADSL, Ethernett, Wifi og USB ved hjelp av fire tilsvarende sett med modulatorer og demodulatorer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

30. mai 2014 skrev Halvor Bothner-By

Jeg er feilaktig tillagt ansvar for revisjon av denne artikkelen, og jeg vedstår meg ikke innholdet. Det gamle begrepet "modem" fra telekommunikasjonsområdet er i artikkelen fremstilt på en tidligere ukjent måte.

6. juni 2014 svarte Henrik Dvergsdal

Jeg ser poenget ditt. Endringsforslaget ditt satte i gang en ganske omfattende revisjon som stort sett er mitt verk. Artikkelen fokuserer nå spesifikt på datateknikk hvor begrepet "modem" har fått en videre betydning enn det hadde for noen år siden. Mht betydningen innenfor telekommunikasjon så valgte jeg å referere til en en annen artikkel om dette.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.