modem

Modem. Prinsippskisse.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Modem, eller «datamodem», er et vanlig begrep for en utstyrsenhet til bruk for digital kommunikasjon via analoge (elektromagnetiske) overføringsmedier, for eksempel en telefonlinje eller en radiokanal.

Faktaboks

Uttale
mˈodem
Etymologi
av modulator-demodulator

Betegnelsen er en forkortelse av sammenstillingen modulator-demodulator. Ved sending modulerer (oversetter) modemet datamaskinens digitale signaler til analoge signaler som kan håndteres av forbindelsen. Ved mottak omgjøres de analoge signaler tilbake til det digitale signalformatet (demodulering).

Transmisjonskanaler

Modemer sender og mottar signaler via forskjellige transmisjonsmedier, for eksempel radiobølger, strøm i ledninger eller lysstråler i fiberkabler.

Måten tallstrømmen er kodet inn i de elektromagnetiske signalene, kalles for en modulasjonsmetode. I digitale modemer er det gjerne binære tall som formidles. Da trenger man et signal som skiller mellom to tilstander: én for nuller og én for enere. Det er svært mange måter å gjøre dette på.

Kombinasjonen av transmisjonsmedium og modulasjonsmetode kalles for en transmisjonskanal. I dag bruker vi stort sett fem typer kanaler:

  1. Kanaler som er knyttet direkte opp mot prosessoren i en datamaskin, enten i samme brikke eller via trykte kretskort, for eksempel PCIe
  2. Kanaler som knyttes til maskinen ved hjelp av korte kabler, for eksempel USB
  3. Kanaler som formidler signaler ved hjelp av lange kabler, for eksempel Ethernet og ADSL
  4. Kanaler som benytter frekvensmodulerte radiosignaler med lang rekkevidde, for eksempel UMTS og LTE
  5. Trådløse kanaler med kort rekkevidde, for eksempel Wi-Fi og Bluetooth

Tabellen nedenfor viser egenskapene til noen utbredte typer transmisjonskanaler i 2014:

Kanal Medium Kapasitet, MB/sek Rekkevidde, meter
PCIe kobberbane 1000 0,05
USB kobbertråder 600 5
Ethernet kobbertråder 120 100
Ethernet fibertråd 120 10 000
Wi-Fi FM-signaler 50 50
LTE (4G) FM-signaler 12 30 000
Bluetooth FM-signaler 3 10
ADSL kobbertråder 1,5 3 000
UMTS FM-signaler 0,8 30 000

Modemtyper

Et modem inneholder alltid minst to sett med modulatorer og demodulatorer. Disse er knyttet sammen slik at modemet kan motta signaler fra én transmisjonskanal og sende dem videre til en annen.

I dagligtalen bruker vi som regel betegnelsen modem om enheter hvor minst én av transmisjonskanalene formidler signaler over lange avstander, altså type 3, 4 eller 5 ovenfor. En enhet hvor begge kanalene er knyttet tett til prosessoren, kalles vanligvis for en kontroller. Andre enheter som er begrenset til kanaler med kort rekkevidde, kalles for adaptre, porter eller grensesnitt.

Modemer klassifiseres ofte ut fra én av kanalene de håndterer. For eksempel er USB-modem en fellesbetegnelse på modemer som formidler datastrømmer mellom USB og andre typer kanaler. Tilsvarende bruker vi gjerne termen trådløsmodem om enheter som oversetter til og fra Wi-Fi. Et trådløst USB-modem blir dermed et modem som bygger bro mellom transmisjonskanalene Wi-Fi og USB.

Modemer kan også knytte sammen flere enn to kanaler. Det finnes for eksempel enheter som kan overføre data mellom de fire kanaltypene ADSL, Ethernett, Wi-Fi og USB ved hjelp av fire tilsvarende sett med modulatorer og demodulatorer.

Historikk

Oppringt telefonsamband

De første datamodemene ble brukt til oppringte telefonsamband, det vil si at den ene datamaskinen fikk sitt modem til å ringe til et modem tilknyttet en annen maskin via det ordinære telefonnettet. Dette var en én-til-én forbindelse, noen som gjorde at man ikke kunne føre en vanlig telefonsamtale over forbindelsen mens den blir brukt til datasamband.

Overføringshastigheten (bitraten) via vanlige telefonlinjer vokste fra 0,3 kbit/s tidlig i 1960-årene til 56 kbit/s i 1990-årene. Fremveksten av bredbånd på det tidlige 2000-tallet gjorde at oppringt telefonsamband raskt gikk ut av bruk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Halvor Bothner-By

Jeg er feilaktig tillagt ansvar for revisjon av denne artikkelen, og jeg vedstår meg ikke innholdet. Det gamle begrepet "modem" fra telekommunikasjonsområdet er i artikkelen fremstilt på en tidligere ukjent måte.

svarte Henrik Dvergsdal

Jeg ser poenget ditt. Endringsforslaget ditt satte i gang en ganske omfattende revisjon som stort sett er mitt verk. Artikkelen fokuserer nå spesifikt på datateknikk hvor begrepet "modem" har fått en videre betydning enn det hadde for noen år siden. Mht betydningen innenfor telekommunikasjon så valgte jeg å referere til en en annen artikkel om dette.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg