Telefonkanal, betegnelse for overføringsveien for telefonsignalet gjennom et telesystem. Båndbredden er 300 – 3400 Hz.