Basisbånd, i radio- og teleteknikk betegnelse på det frekvensområdet som inneholder signalkomponenter med de frekvenser som finnes i informasjonssignalet (tale, musikk, bilde, data) som skal overføres . Et talesamband i telefoni overfører signalkomponenter med frekvenser opp til 3400 Hz, mens et videosignal er begrenset oppad til 5 MHz. Før overføring blir signalet oftest konvertert til et høyere frekvensområde ved modulasjon eller multipleksing, for at det skal passe til egenskapene hos overføringsmediumet.