Abonnentlinje, tidligere betegnelse på forbindelsen mellom en offentlig telefonsentral og en telefonabonnents interne installasjon. Abonnentlinjen bestod normalt av to kobberledere i en kabel, og det går signaler samtidig i begge retninger på de to lederne.