Åpen linje, koblingstelefon, teletjeneste fra Telenor der flere tilfeldige abonnenter samtidig kunne ringe inn til et bestemt nummer og dermed komme i samtalekontakt med hverandre. I drift 1984–93.