Mobilstasjon, betegnelse på den mobile enheten (mobiltelefonen) i et mobiltelefonsystem.