Teleks, betegnelse på en global telekommunikasjonstjeneste hvor abonnentene utstyres med fjernskriver knyttet til telekssentraler, slik at de kan utveksle skriftlige meldinger direkte seg imellom. Det første teleksnettet ble etablert i Tyskland i 1933. I Norge fikk teleks først nevneverdig betydning etter 1945. I 1988 var det i Norge over 10 000 teleksabonnenter, mens det på verdensbasis var mer enn 1,5 mill. abonnenter fordelt på nesten 200 land. Teleks har de siste årene fått mindre betydning fordi andre datakommunikasjonsløsninger, særlig over Internett, har overtatt. Telenor avviklet den ordinære telekstjenesten i Norge 1. juli 2000.