Trådløs telefon, system som etablerer radioforbindelse mellom telefonapparat (håndenhet) og abonnentens telefonlinje. En trådløs telefon består av en håndenhet med en liten batteridrevet radiosender/mottager og en base-enhet som er koblet til telefonnettet og som kommuniserer med håndenheten via tilsvarende radioutstyr. Rekkevidden ved optimale transmisjonsforhold er opp til 300 m. Base-enheten kan også betjene flere håndenheter som dermed kan få adgang til felles abonnentlinje, og den kan etablere samband mellom håndenhetene og fungere som en liten hussentral. De første europeiske snorløse telefonene, CT, opererer i 900 MHz-båndet, mens det europeiske DECT-systemet bruker frekvensbåndet 1800 – 1900 MHz