Telefonsvarer, talemaskin som tilknyttes en abonnents telefonlinje for å besvare innkommende anrop i abonnentens fravær. Telefonsvareren startes automatisk av ringesignalet og avgir en forhåndsinnstilt beskjed. Normalt kan telefonsvareren også motta beskjeder. Talen lagres enten direkte på magnetbåndkassetter eller i digitalisert form i et elektronisk datalagringsmedium. Det tilbys også en telefonsvarertjeneste, PersonSvar, der telefonsvareren er plassert internt i telenettet.