Tidsdelt multipleksing, teknikk som gjør det mulig å overføre mange signaler, f.eks. telefonsamtaler, samtidig over en felles overføringskanal ved å tildele hvert signal korte tidsintervaller med forhøyet overføringshastighet. Begrepet multipleksing brukes når datastrømmene kombineres under sentral kontroll, som i en basestasjon for GSM. Når de datastrømmene som skal dele et felles frekvensbånd kommer fra forskjellige geografisk spredte kilder, f.eks. fra mobiltelefoner, benyttes begrepet tidsdelt multippel aksess. Se multipleksing, PCM og telenett.