Megabit, enhet for datamengder, lik 1024 kb (kilobits), dvs. 1 048 576 bits (jf. bit). Overføringshastighet i datakommunikasjon uttrykkes gjerne i megabits per sekund (Mbps).