Bærebølge er en høyfrekvent elektromagnetiske bølge som stråler ut fra en radioantenne. Når bærebølgen skal overføre informasjon, varieres dens amplitude, frekvens eller fase i overensstemmelse med det signal som skal overføres. De fleste radiosystemer er basert på FM eller AM for å overføre informasjon over en bærebølge.