Erlang, enhet for midlere trafikkintensitet, brukt i telefonteknikken ved beregning av det nødvendige antall ledninger og velgere el.l. for avviklingen av en gitt samtaletrafikk. Enheten har fått sitt navn etter den danske telefontekniker og vitenskapsmann A. K. Erlang.