Aksessnettet benyttes ofte som begrep for den delen av et telenett / datanett som strekker seg fra den lokale sentralen ut til de tilhørende brukere/abonnenter som lokalsentralen betjener. Hver bruker har en fast tilordnet forbindelse (aksess, tilgang, abonnentlinje) til sentralen der forbindelsen kan kobles videre til aktuell mottaker når brukeren ønsker det (se anrop).