HDLC, datakommunikasjonsprotokoll definert av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, ISO. HDLC er en såkalt linklagsprotokoll som har fått svært stor utbredelse. Den benyttes bl.a. i X.25 datakommunikasjon med pakkesvitsjing og i protokoll for signalering i ISDN.