Høyfrekvenstelefon, telefonsamband som formidles over høyspente kraftledninger ved hjelp av en høyfrekvent bærebølge. Telefonutstyret kobles til høyspenningsanlegget over koblingskondensatorer, og høyfrekvenssperrer hindrer at høyfrekvensstrømmen trenger inn i de krafttekniske koblings- og transformatoranleggene. Systemet benyttes til driftstelefon, måling og signaloverføring i det landsomfattende og internasjonale samkjøringsnett.