Kabelnett, anlegg som ved hjelp av kabel (tråd) kan overføre kringkastingssendinger og lyd- og billedopptak eller informasjon, alarm o.l. til de tilknyttede mottakerne, og samtidig gi tilgang til Internett (internettaksess). Se kabelfjernsyn. For alle kabelnett gjelder tekniske forskrifter utgitt av Post- og teletilsynet.