Standbølge, stående bølger som dannes ved interferens mellom frem- og tilbakegående bølger på en elektrisk transmisjonslinje. Forholdet mellom et spenningsmaksimum og -minimum kalles standbølgeforholdet. Ved tilpassing, hvor all energi beveger seg i ønsket retning, er standbølgeforholdet lik 1. Se bølge (bølgeforplantning) og transmisjonslinje.