Asynkron overføring, overføring av digitale signaler mellom en sender og en mottager som ikke har en felles klokkereferanse. Ved asynkron dataoverføring sendes tegn eller meldinger enkeltvis og med ujevne tidsmellomrom. For at mottageren skal registrere når de enkelte tegnene eller meldingene begynner og slutter, må det sendes et startsignal like foran og et stoppsignal eller et opphold av en viss minimum varighet like etter hvert tegn eller melding. Overføringsmetoden kalles derfor ofte start/stopp overføring. Se teleks og datakommunikasjon.