Telegrafi . Det benyttes en stødig bærebølge som hakkes opp tilsvarende prikker og streker i morsealfabetet, derav navnet.