Personsøkertjenesten, teletjeneste i drift 1985 – 2003. Tjenesten gjorde det mulig å overføre informasjon (tall eller tekst) til en meget liten bærbar radiomottaker, personsøker, for å kunne gi personer meldinger uansett hvor de befant seg. En egen sentral for personsøkingen lå i Trondheim, og et eget sendernett var tilknyttet denne. Sentralen var knyttet til det faste telefonnettet. Overføringen til mottakeren var en ren enveis radiokommunikasjon, og FM-kringkastingsnettet ble brukt som spredningsnett.